Spørsmål og svar om salt

Hvor mye salt er fortsatt sunt?

Ikke mer enn 6 gram bordsalt per dag er anbefalingen for voksne i German Nutrition Society (DGE). Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler å spise bare 5 gram salt daglig. For barn anbefaler WHO lavere nivåer, i henhold til deres lavere energibehov.

Aldersgruppe Salt maksimalt en dag

  • Voksne 6 gram
  • Barn 1 – 3 år 2 gram
  • Barn 4 – 6 år 3 gram
  • Barn 7 – 10 år 5 gram
  • Barn 11 år og eldre 6 gram

Hvor mye salt trenger kroppen?

Vanlig salt består av de to mineralene natrium og klorid. Sodium er ansvarlig for å kontrollere vannbalansen og overføre stimulus til muskel- og nerveceller. Klorid er en del av fordøyelsessaftene. Den nedre grensen for daglig saltinntak er estimert til å være 1,4 gram saltvann.

Hvilke helsemessige konsekvenser kan ha for mye salt?

Salt kan forårsake høyt blodtrykk, som over tid skader viktige organer som hjerte, koronarkar, hjerne, nyrer og blodkar. Resultatet kan være livstruende sykdommer som hjerteinfarkt eller hjerneslag. Konfliktstudier som viser at lavt saltinntak er assosiert med høyere dødelighet, kritiseres sterkt av det medisinske miljøet. Uten tvil er det ingen fare i Tyskland at vi spiser for lite salt. Imidlertid viser studier i stor skala tydelig at jo mindre salt et selskap konsumerer, jo lavere blodtrykksnivå og jo færre infarkt og slagoffer. Salt regnes også som en sannsynlig risikofaktor for gastrisk kreft.

Hva betyr “saltfølsom”?

Saltfølsomhet er et mål på hvordan blodtrykket reagerer på natriuminntaket. I motsetning til saltfølsomme mennesker, er saltresistente mennesker i stand til å skille ut for mye salt effektivt, uten å øke blodtrykket i arteriet. Antallet saltfølsomme mennesker er imidlertid relativt høyt. Det anslås at hver tredje person er følsom for salt. Det eneste spørsmålet er: hvem vet? Det er foreløpig ingen test, bare et lite salt diett kan gi ledetråder. Studier viser at hos overvektige og de med metabolsk syndrom, f.eks. Diabetikere, veldig ofte en betydelig økt saltfølsomhet kan oppdages. 56 prosent av hypertensive pasienter og 29 prosent av mennesker med normalt blodtrykk er følsomme for salt.

 

PRESSEKONTAKT

PM-International Norge AS
Inger Sverresson

Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, bygn 121
N-2821 Gjøvik

Website: https://www.pm-international.com/no/
E-Mail : service@pm-international.no
Telefon: +47 62 35 70 70